தமிழ் மன்றம்

பொறியியல் கல்லூரியிலும் நம் தாய் மொழியின் பெருமையை எடுத்துரைப்பதற்கான ஒரு சிறு முயற்சி தான், இந்த “தமிழ் மன்றம்”. தமிழனாய்ப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தன் தாய்மொழியின் வேரறிய, நம் முன்னோர் வாழ்ந்த அடையாளங்களைத் தேடிச் செல்லும் ஓர் அற்புதப் பயணம். தமிழின் பாரம்பரியமும் தமிழரின் கலாச்சாரமும் மேலும் அறிவு சார்ந்த எண்ணங்களை மாணவர்களிடையே புதுப்பிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் தமிழ் மன்றம்வாய்ப்பை ஏற்படுத்தித் தருகிறது.

 “தமிழனாய் இருப்போம்!
  தமிழ்ப்பற்றை வளர்ப்போம்!”

 

மன்றம் ஒருங்கிணைப்பாளர்

செ.சுதர்சனன்

உதவி பேராசிரியர் / மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் துறை 

                                                                                                        

 

Inauguration History:

“Tamil Mandram”  club has been inaugurated by the chief guest Mr. M.Aathi krishnan, JOTC Director, Manapparai, presided by Dr.PSK.R.Periaswamy Chairman, Kongunadu Institutions dated on 20.08.2016.

“Tamil Mandram”  club has been inaugurated by the chief guest Mr. R. Subramaniyan, P.G.Asst in Tamil at Govt.Higher Secondary School, Elurpatti, presided by Dr.PSK.R.Periaswamy Chairman, Kongunadu Institutions dated on 25.01.2015.

Activities:

  • Conducted a Essay Writing Competition in Tamil Mandram dated on 09.09.2016 at KNCET, Thottiyam.
 S.No Name of the Students Year Prize
 1. P.Akhila
III- Year (CIVIL)
I
 2. V.Niranjana I- Year (ECE)
II
  • Conducted a Poetry Competition in Tamil Mandram dated on 09.09.2016 at KNCET, Thottiyam.
 S.No Name of the Students Year Prize
 1. E.Madhu Bala
III- Year (EEE)
I
 2. T.Elamurugan
I- Year (MECH)
II
  • Conducted a Speech Competition in Tamil Mandram dated on 26.08.2016 at KNCET, Thottiyam.
 S.No Name of the Students Year Prize
 1.

P.Akhila

J.Kalaiarasan

III- Year (CIVIL)

II- Year (EEE)

I
 2. T.Elamurugan
I- Year (MECH)
II
 3.

E.Madhu Bala 

M.Arthi 

III- Year (EEE)

II- Year (IT)

III
  • Guest Lecture on “ AZHINDHUVARUM TAMILUM TAMILANUM”  by Mr. M.Aathi krishnan, JOTC Director, Manapparai, dated on 20.08.2016.
  • Organized  a  “Samathuva  Pongal”  festival in our college dated on 13.01.2016
  • Conducted a Drawing Competition in Tamil Mandram dated on 25.01.2015 at KNCET, Thottiyam.
 S.No Name of the Students Year Prize
 1.  B. Manju Parkavi II- Year I
 2.  M. Boopathi III- Year II

 3.

 S. Induja II- Year III
  • Guest Lecture on “ VIZHITHIDU TAMILA”  by Mr. R. Subramaniyan, P.G.Asst  in Tamil at Govt.Higher Secondary School, Elurpatti, dated on 31.12.2014

   

      Sample Photos

IMG 5867

IMG 5878